събота, 25 май 2013 г.

интервю за 24 май

в рамките на инициативата на Българското СайФай Списание „Седмицата на българската фантастика“. За която благодаря на сътрудниците на Списанието.
Моята снимка
пиша фантастика и измислям светове, в които бих искал да живея